Traduce ó galego
English flag linked to English webpage
[In English]
Traduce ó galego
Fotografía das Fragas do Eume
Menú principal
Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña
Currículo
    Son licenciada en Tradución e Interpretación galego-inglés, en Filoloxía Galega e tamén en Ciencias da Linguaxe na Universidade de Vigo. Ademais, no 2010, escribín un libro para nenos que lles permitise aprender galego e inglés.
[Volver ó menú principal]
Linguas
    As miñas linguas habituais de traballo son o galego como lingua A e o inglés como lingua B, pero tamén me podo desenvolver en portugués, xa que fixen varios cursos nos meus anos posteriores á universidade.


 

[Volver ó menú principal]

Tipoloxía de textos
    Especialiceime en tradución de relatos, novelas e textos literarios. Podo traducir cómics e revistas para un público infantil.
[Volver ó menú principal]

Prazos de entrega
    A entrega dos pedidos dependerá do número de palabras coas que conte o texto, polo que tras ver este comunicareime co cliente para avisalo do tempo que me podería levar. Se el ou ela non están de acordo poderá cancelar a tradución. Se resulta que o encargo é urxente deixarei o meu traballo anterior para darlle prioridade, pero para iso necesito probas escritas de que se necesita para unha data determinada.
[Volver ó menú principal]

Prezos
    O prezo habitual é de 0,4 euros por palabra traducida, pero podemos atopar ofertas se o texto é demasiado longo e o custo sería de 0,2 euros.
[Volver ó menú principal]

Ferramentas en liña

RAG.
Dicionario monolingüe de galego da Real Academia Galega.
COLLINS.
Dicionario monolingüe de inglés de Collins.
GOOGLE.
Navegador web.
GAIO.
Sistema de tradución automática.
[Volver ó menú principal]
Se queredes poñervos en contacto comigo escribide a:
Gif animado con enlace ao meu correo electrónico
xveigam2016@gmail.com